POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.


Poznański Park Naukowo-Technologiczny
przy Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
ul. Rubież 46, budynek B, 61-612 POZNAŃ
TEL: +48 (61) 822-73-53
e-mail: laboratorium@polbiotech.pl

NIP: 972-124-84-79; REGON: 302730489. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509192. Kapitał zakładowy 312.000 zł w pełni wniesiony
Reprezentacja: Artur Olesienkiewicz - Prezes Zarządu oraz Albert Stęchlicki - Wiceprezes Zarządu